Tìm Sabrina Franke con mẹ Heike Franke ở Erfurt

Tên người đăng:
Bưu điện tỉnh Nam Định - Nguyễn Thị Phượng

Cần tìm:
Sabrina Franke

Email:
Điện thoại liên lạc:
01234257357, 0913504155

Hình ảnh:

Hôm trước có số điện thoại bên Đức gọi cho mình nhờ giúp cách tìm cha tên là  Trung ở Bưu điện tỉnh Nam Định đã từ Đức về Việt Nam năm 1988 có một đứa con gái người Đức sang năm lấy chồng muốn tìm gặp cha. Mình có nói là không có thông tin cụ thể thì không tìm được. Nay qua dò hỏi mình có tìm được cha cho bạn rồi. Ông tên Phan Văn Trung sinh năm 1964, ông có cung cấp cho mình tên bạn là Sabrina Franke con mẹ Heike Franke ở Erfurt bạn sinh năm 1984. Bố của bạn cũng đang rất muốn tìm bạn, ông đã liên lạc lại số máy bên Đức nhưng không liên lạc được. Ông có nhờ mình đăng tin tìm bạn để được gặp bạn. Nếu bạn nhận được tin này liên hệ với mình số 01234257357

Print Friendly

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Gửi phản hồi